top of page

קריאת מחשבות

מזמן לא דיברנו על קריאת מחשבות, איך אני יודעת בדיוק על מה הוא חושב.

אפשר לדעת? מה בדיוק קורה לנו במח, שתי דקות ורבע ותדעו.

אז מי אצלכם קורא יותר טוב את המחשבות של מי? תייגו אותו/ה

bottom of page