top of page

זוגיות בפרק ב

הו, מה כבר נאמר ומה טרם נכתב על המצב המורכב שמגיע יחד עם הזוגיות השניה.
ביהדות ישנה אמרה יפה: "גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון, מן הראשון".


עכשיו, אחרי תהליך לא פשוט שעברתם, כל אחד מכם, אתם יודעים מה אינכם רוצים שיקרה.
אתם יודעים לאן לא הייתם רוצים שוב להגיע.
לפניכם אתגר לא פשוט:
לעתים, איננו מודעים בכלל לכוחו של השחזור וכוחם של דפוסי התנהגות שקיימים בנו.
אינכם רוצים לחזור על טעויות העבר, אתם מאוד רוצים שהקשר הזה – ההזדמנות הזאת לאהבה שניתנה לכם ככה, באמצע החיים, תצליח - ואתם מודעים לכך שכל אחד מכם מגיע עם המטען או החבילה שלו.

בואו לרכוש לעצמכם, לשניכם יחד ולכל אחד מכם בנפרד, כלים מעשיים ועוצמתיים להתמודדות יעילה עם המצב החדש, עם הזוגיות ועם עצמכם בתוך המארג החדש שנבנה.
בואו ללמוד יחד – איך לעשות את זה נכון!

bottom of page