שהכאב ימצא לו חברים, מתי מתקשרים אלי?

אחת השאלות שאני שואלת זוגות שמגיעים אליי במפגש הראשון היא "למה באתם עכשיו?" לפעמים אני אפילו לא צריכה לשאול, מיד בתחילת הפגישה הראשונה הם מספרים על מקרה כל כך קיצוני שגרמו לזה שהיא, הוא או שניהם החליטו שאי אפשר להמשיך ככה יותר. החיים של כולנו כל כך עמוסים, בנויים מכמה רשימות של משימות שאנחנו מעתיקים מפה לשם, שוב ושוב, ואז, באיזשהו שלב, אנחנו מרגישים, חושבים או מחליטים שאנחנו צריכים טיפול - וגם המשימה הזאת נכנסת לרשימת המטלות. הנה, כתוב שם להתקשר! אז אנחנו מסתכלים על הסעיף הזה ברשימה, הוא מסתכל עלינו בחזרה, אנחנו מנהלים איתו איזה דיאלוג, מתווכחים - ובסוף מחליטים שהיום לא מתאים להתקשר בגלל שהשבוע עמוס, החודש לחוץ, ומשכנעים את עצמנו שהמצב לא כל כך גרוע, הוא נסבל, בסך הכל. ולפעמים אנחנו דווקא כן